Log in:Protected pages are for our customers only. If you need the login and the password, contact our customer service.


Aino Produkts

Aino-produkterna är avsedda för olika delområden inom hem och hushåll. Serien är i första hand inriktad på städtillbehör och på att hålla ordning i hemmet så att resultatet i framtiden är ett rent och välordnat hem. De mest kända produkterna i Aino-serien är disk- och sopborstar, skivmoppar samt tvättare för bastulaven.


Aino-produkterna är överlägsna alla andra när det gäller förhållandet mellan pris och kvalitet. Speciell uppmärksamhet har man fäst vid kvaliteten för att göra konsumenterna möjligast belåtna med sina inköp Vi fäster stor vikt vid reponsen från konsumenter och återförsäljare som beaktas då vi vidareutvecklar Aino-produkterna.

Om du är intresserad av återförsäljning av Aino-produkterna, kontakta vår säljavdelning så får du närmare information om olika förslag till sortimentl.

Aino-vakuumartiklar


Aino-vakuumpåsarna är till utmärkt hjälp vid förvaring i hemmet och uppbevaring under längre tid. Med hjälp av vakuumpåsarna sparar du upp till 75 % utrymme. Idén baserar sig på vakuum så att onödig luft sugs ut ur påsen med en valig dammsugare. På så sätt ligger textilerna närmare varandra och tar mindre plats. Påsarna skyddar också mot fukt, mögel, störande lukt och insekter. Dessutom är de köldtåliga! Hör dig för hos din återförsäljare så får du höra mera!

Aino-diskborsten

Aino-diskborsten tog med sin relation mellan pris ock kvalitet första plats i diskborsttestet som arrangerades av tv-programmet Kungskonsumenten!