Log in:Protected pages are for our customers only. If you need the login and the password, contact our customer service.


Kotilaakso Historia

Kotilaakso är ett över 60 år gammalt familjeföretag. Verksamheten inleddes på 1940-talet i Sotkia by i Kylmäkoski då Yrjö Laaksonen funderade över framtiden sedan han återvänt från kriget. Han bestämde sig för att grunda en bortstfabrik under namnet Yrjö Laaksosen Harjansitomo (Bortstbinderi). Verksamheten inleddes 1947. Då började man tillverka borstar ute på gården hos Laaksonens i Sotkia by i Kylmäkoski. Verksamheten växte så småningom och man anställde flera arbetare. När de personalen var som störst vid fabriken uppgick den till 28 personer.

1983 uppnådde Yrjö Laaksonen pensionsåldern och var beredd att avstå från företaget. Då det inte fanns någon i familjekretsen som ville ta över, sålde Yrjö sitt livsverk till Pekka Kouvo. Försäljningen och förvaltningen följde med Kouvos till Tammerfors, men lager- och produktionsutrymmena blev kvar i Sotkia. Också bolagsformen ändrades då man på 80-talet övergick till aktiebolag och började använda namnet Laaksosen Harjatehdas Oy (Laaksonens Borstfabrik Ab).

Tillsammans med hustrun Ritva grundade Kouvo 1988 ett annat företag, Euro-Center Oy, som koncentrerade sig på import av bl.a. andra artiklar för hemmet som hushålls- och inredningsprodukter. Dessa båda i juridiskt hänseende separata företag använde i praktiken både samma personal och samma utrymmen och utnyttjade synergifördelarna av detta. Kouvos hade tidigare erfarenhet av import och började på 80-talet aktivt utvidga den sidan. Företagets maskinpark förnyades och nya lagerbyggnader uppfördes. Redan på 1980-talet började följande generation delta i verksamheten och i något skede har Kouvos samtliga barn varit anställda i företaget.

Våren 2006 skedde det andra ägarbytet, denna gång i form av generationsväxling. Pekkas och Ritvas son Janne Kouvo tog över ledningen i Laaksonens borstfabrik.. Samma år tog företaget det nya namnet Kotilaakso Oy. Det namnet speglar bättre vad verksamheten går ut på, vilket är mycket annat än industriell tillverkning. I början av oktober 2007 företogs ännu det sista skedet i generationsväxlingen när de två företagen fusionerades och Euro-Center Oy sålde hela lagret till Kotilaakso.

Under samma tak finns i dag både artiklarna för städning och förvaring i hemmet samt artiklar som passar till inredning och mindre reparationer hemma. Under det nya årtusendet betjänar Kotilaakso Oy alla finska hem med hänsyn till dagens krav och behov.

Bilder från åren som gått


Fabrikens inledningskede: Handbindarna i arbete. På bilden också Yrjö (till höger) och hustrun Helka Laaksonen (stående i mitten)


Ägarskifte 1983. Yrjö Laaksonen överlämnar nycklarna till Pekka Kouvo.


Nycklarna överlämnas våren -06.


Lager- och produktionsutrymmena i Sotkia vid millenieskiftet. På bilden dessutom det röda tegeltaket på Yrjö Laaksonens hem.