Kirjaudu järjestelmään:Kirjautuminen on tarkoitettu pääasiassa asiakasyrityksillemme. Tarvittaessa saat tunnukset asiakaspalvelustamme.
Kotilaakso Oy sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme luonnollisia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot, jotta voimme lisätä henkilön Kotilaakso Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteriin.

1. Rekisterinpitäjä

Kotilaakso Oy Y-tunnus: 0531244-1
Asentajankatu 6
33840 Tampere
Puh. (03) 2655 800

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Janne Kouvo

3. Rekisterin nimi

Kotilaakso Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

 • laki (yhdistyksen jäsenistä on yhdistyslain mukaan pidettävä luetteloa, jolloin yhdistyksen jäsenien henkilötietojen käsittely on tarpeen yhdistyslain asettamien velvoitteiden perusteella)

 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys)

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen ylläpitoon

 • Kotilaakso Oy.n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

 • Markkinointiin ja myyntiin

5. Rekisterin tietosisältö

Kotilaakso Oy:n asiakas- ja markkiointirekisteri sisältää seuraavia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja:

 • Nimi

 • Sähköposti

 • Puhelinnumero

 • Asema yrityksessä /tehtävä
 • Yritys, mihin henkilö liittyy
 • Syntymäaika (pp.kk.vvvv), mikäli henkilö osallistuu Suomen rajojen ulkopuolelle kohdistuviin näyttelytapahtumiin.

Kotilaakson rekisteristä poistetaan vuosittain kaikki vanhentuneet henkilötiedot.

Annamme mielellämme lisää informaatiota pyydettäessä:

janne.kouvo@kotilaakso.fi

 

Tampereella 24.5.2018

 

KOTILAAKSO OY

 

Janne Kouvo

Toimitusjohtaja

Kotilaakso Oy